Kool


Kool töötab 4-klassilisena. Koolil on oma müts, mis on osa kooli sümboolikast.
Kooli looduskaunis asukoht annab mitmekülgseid lisavõimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt. 2017/2018 õppeaastal õpib koolis kokku 68 õpilast: I klassis 18, II klassis 18, III klassis 17 ja IV klassis 15 õpilast.

eKool kui elektrooniline päevik annab hea ülevaate lapse edasijõudmistest ja koolis toimuvast. Tihe koostöö lastevanematega toimub aga ka õppetööväliselt – paljud üritused toimuvad koos emade-isade, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasalööja.
Lastel on võimalus osaleda erinevates huviringides – muusika, rahvatants, sport.
Esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-16.00-ni töötab pikapäevarühm, kus õpilastel on võimalus viibida kasvataja järelevalve all, teha koduseid ülesandeid, mängida jmt.

TunnidAjadEri-
graafik
1. tund8.15-9.008.15-8.55
2. tund9.10-9.559.05-9.45
3. tund10.05-10.509.55-10.35
4. tund11.10-11.5510.45-11.25
5. tund12.15-13.0011.45-12.25
6. tund13.10-13.5512.35-13.15

Kooli uksed on avatud kella 7.50-16.00-ni. Kooli söögivahetund on kella 10.50-11.08-ni, pikapäevarühma söögiaeg on kell 15.00.