Kool


Kool töötab 3-klassilisena. Koolil on oma müts, mis on osa kooli sümboolikast.
Kooli looduskaunis asukoht annab mitmekülgseid lisavõimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt. 2023/2024 õppeaastal õpib koolis kokku 51 õpilast.

Stuudium kui elektrooniline päevik annab hea ülevaate lapse edasijõudmistest ja koolis toimuvast. Tihe koostöö lastevanematega toimub aga ka õppetööväliselt – paljud üritused toimuvad koos emade-isade, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasalööja.
Lastel on võimalus osaleda erinevates huviringides – muusika, sport.
Esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-16.00-ni töötab pikapäevarühm, kus õpilastel on võimalus viibida kasvataja järelevalve all, teha koduseid ülesandeid, mängida jmt.

TunnidAjadEri-
graafik
1. tund8.15-9.008.15-8.55
2. tund9.10-9.559.05-9.45
3. tund10.05-10.509.55-10.35
4. tund11.10-11.5510.45-11.25
5. tund12.15-13.0011.45-12.25
6. tund13.10-13.5512.35-13.15

Kooli uksed on avatud kella 7.50-16.00-ni. Kooli söögivahetund on kella 10.50-11.08-ni, pikapäevarühma söögiaeg on kell 14.50.