Esileht


Esmakordselt kooli mineva lapse toetust saab taotleda alates 1. septembrist

Kooliteed alustava lapse vanemad saavad alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk niinimetud ranitsatoetust, mille suurus Kose vallas on 200 eurot.
Toetust makstakse juhul, kui mõlemad lapsevanemad on Kose valla elanikud (ei kehti üksikvanema puhul) ning vähemalt üks lapsevanem on olnud minimaalselt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.
Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel elukoha registreerimise tähtaja tingimust juhul, kui vanemad on toetuse taotlemise õiguse tekkimise hetkeks soetanud Kose valda kinnisvara ning on rahvastikuregistris registreerinud enda ja lapse elukohana Kose valla.
Samuti on toetuse saamiseks eeldus, et lapse vanematel ei ole Kose valla eest täitmata rahalisi kohustusi.
Taotlust saab esitada alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.
Kose vallas alustab 2022. aastal kooliteed enam kui 120 last, toetust saavad taotleda nii Kose valla haridusasutuses kui väljaspool valda õppima asuvate laste vanemad eeldusel, et muud toetuse maksmiseks vajalikud eeldused on täidetud.

Väärtuspõhine haridus – võrdsete õppimisvõimalustega roheline lasteaed-kool

Sellist pealkirja kannab Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli uus rahvusvaheline projekt, mida rahastab Erasmus+ programm. Toetuse maksimaalne summa on 20 945,00 eurot. Projekt kestab kuni 2023. aastani. 
Käesolev projekt sisaldab kolme õpirännet: töövarjutamine ja kahte koolitust.
Juba 2022. aasta aprilli koolivaheajal oleme minemas töövarjuks Prantsusmaa kooli Masnieres ja mai viimasel nädalal võõrustame partnereid ise. Meie ühine arenguvajadus on kaasava hariduse parendamine ja soovime jagada praktikaid. Prantsusmaa kooliga lõime suhted juba 2019. aasta projekti kirjutamisel e-Twinningu kaudu.
Juunikuus osaleme koolitusel “Sustainability in education – introducing green and eco-lifestyles”, mis toimub Horvaatias. Teise koolituse valimisprotsess on veel käimas.
Tagamaks lasteaed-kooli erinevate valdkondade terviklik arendamine, on projekti kaasatud kolm osapoolt: juhtkonna, lasteaia ja kooli esindaja.
Kose-Uuemõisa lasteaia ja kooli kaasaegse õppe- ja kasvatustöö arendamine läbi rahvusvahelise koostöö on võimalik tänu Erasmus+ programmi toetusele.

 

Pärandivaderid saavutasid konkursil I koha

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpilased on pärandivaderiteks Kose-Uuemõisa mõisa kabelile. Selle aasta kevadel kuulutas Muinsuskaitseamet välja Päranditegijate konkursi, mis kutsus noori enda ümber olevat ajalugu märkama ja seda lugude kaudu teistele tutvustama.  Praegused 4. klassi õpilased koos õpetaja Piret Jaaguga esitasid oma loo läbi regilaulu ja joonistuse. Konkursil saavutati I koht. Vaata lähemalt kogu lugu siit