Esileht


Mooduli avamine ja lasteaia nimekiri alates 20. septembrist 2021

Head lapsevanemad ja õpetajad!

20. septembril avame moodulrühma ning lapsed, kes on arvatud nimekirjas moodulisse ehk Rõõmukiirte rühma, on oodatud juba sinna. Samuti liiguvad kõik teised lapsed, kes seni veel ei olnud päris oma rühmas, 20. septembril nn õigesse rühma. Seega palun vaadake manuses olevast nimekirjast, kus rühmas teie laps on alates 20. septembrist.
Moodulis (Rõõmukiired) on päevakava üldjoontes sama, mis peamaja rühmades, kuid täpse päevakava saavad lapsevanemad juba rühmaõpetajatelt. Rõõmukiirte rühmaõpetajad on Eva Nipernado eva.nipernado@kula.ee ja Ivi Kaptur ivi.kaptur@kula.ee ning lasteaiaõpetaja abi Merilin Lall.

Moodulis kehtivad COVID-19 viiruse ennetamiseks samasugused nõuded nagu peamajaski (käte desinfitseerimine, maski kandmine, kogunemiste vältimine jmt – nõuded on kirjas nii koduleheküljel kui ka varasemas Stuudiumi suhtluses.
Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge oma rühmaõpetajate või minu poole.
Lasteaia nimekiri alates 20.09.2021

Heade soovidega

Signe Sirel
Direktor
signe.sirel@kula.ee

Informatsioon ja nõuded COVID-19 ennetamiseks

Hea lasteaia-koolipere!

Meie kõigi sooviks on, et saaksime õppe- ja kasvatustööd läbi viia kontaktselt ja võimalikult tavapärastest tingimustes.
OLULISED ENNETUSMEETMED
Lapsevanematel, kes sisenevad lasteaeda-koolimajja, kanda maski.
Sissekäikude juurde on paigaldatud desinfitseerimisvahendid, õpilastel ja täiskasvanutel desinfitseerida majja sisenemisel käed. Oluline on regulaarne kätepesu.
Lasteaias anda laps rühmaõpetajale üle ja lahkuda ise majast. Harjutamisperioodil täpsustage rühmaõpetajaga rühmas viibimist. Koolimajas saata laps väravani või välisukseni. Palun vältida kogunemisi (v.a. lastevanemate koosolekud).
Vaktsineerimata lasteaia-koolitöötajatel on soovitav kanda maski.
Haigustunnustega jääda koju. Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
Ruumides toimub regulaarselt märgpuhastus, tuulutamine ja pindade desinfitseerimine.
Koduste mänguasjade kaasavõtmine ei ole lubatud. Lapsele võib kaasa anda vaid ühe kaisulooma, mida ta kasutab uneajal.
Lasteaia-kooli territoorium on kasutamiseks ainult lasteaia-kooli lastele, õpilastele, töötajatele ja huviringide juhendajatele.

ÕPPE- ja KASVATUSTÖÖS OSALEMINE
Õppe- ja kasvatustööd viiakse läbi üldjuhul rühma- ja klassipõhiselt. Võimalusel viiakse õppe- ja kasvatustööd läbi õues. Vajadusel kasutatakse hajutamist.
Mistahes haigussümptomitega õpilane peab jääma koolist koju. Haigele õpilasele on võimaldatud osaleda distantsõppes. Kokkuleppel lapsevanematega võib õpetaja kasutada üksikuid distantsõppepäevi, et õpilastel oleks valmidus ja oskused vajadusel distantsõppes osalemiseks.
Mistahes haigussümptomitega laps peab jääma lasteaiast koju.

KIIRTESTIMINE
Täielikult vaktsineerimata töötajad peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti. Tegemist on ninaneelu testidega. Testi ei pea tegema töötaja, kes esitab tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul, mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi.

KARANTIIN
Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haige lähikontaktsega karantiini jääma:
1. septembrist kehtib üldhariduskoolides lihtsustatud karantiinikord. Lihtsustatud kord kehtib ainult haridusasutuses aset leidnud lähikontakti korral. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või üldhariduskoolis, ei pea haigustunnusteta lapsed ja kuni 12-aastased õpilased jääma karantiini ega end ka testima. Haigussümptomite puhul tuleb igal juhul jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.
Küll aga ei tohi lähikontaktsed osaleda teistes tegevustes – käia huviringis vmt.

VAIMNE TERVIS JA NÕUANDETELEFON
Koroonaviiruse levik on mõjutanud kõigi igapäevaseid tegevusi ja elurütmi. On tähtis hoida
fookuses vaimse tervise teemasid ning märgata abivajajaid, sh ka iseenda vajadusi.
Oluline on lasteaia-kooli ja kodu koostöö, märkamine ja sekkumine.
1. septembrist tegutseb koolipsühholoogide nõuandeliin kõigile laste ja noortega töötavatele inimestele, lapsevanematele, õppijatele ja lastele. NÕUANDELIINI TELEFON ON 1226 (eesti k) esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning 1227 (vene keeles) teisipäeviti kl 16–20.
Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed, noored ja lapsevanemad ning see töötab ööpäev läbi. Lasteabi pakub võimalust suhelda ka veebikeskkonnas.

Täpsemalt https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

Ametlikuks suhtluskanaliks lasteaia-kooli ja kodu vahel on Stuudium.

Heade soovidega

Signe Sirel
Direktor

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Head I klassi õppima asunud lapse vanemad
Vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale toimub sellest õppeaastast  esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemine lapsevanema avalduse alusel. Taotluste esitamine toimub läbi elektroonilise iseteeninduskeskkonna SPOKU.
Väljavõte sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast
§ 17. Esimesse klassi mineva lapse toetus
(1) Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.

(2) Vallavalitsusel on õigus maksta erandkorras toetust isikutele, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse 1.klassi minekut ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid tingimusel, et mõlemad vanemad on Kose valda sissekirjutatud enne lapse 1.klassi astumist.
(3) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanema vallavalitsusele avalduse, kus on välja toodud lapsevanemate andmed, 1.klassis õppima asunud lapse andmed, kooli andmed, kus laps õpib ning andmed kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Töökuulutus- lasteaiaõpetaja abi

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool vajab lasteaiaõpetaja abi (1,0 ametikohta). Kandidaadilt ootame tahet töötada lastega, suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohusetunnet, otsustus- ja algatusvõimet.
Avaldus ja CV palun saata hiljemalt 7. septembriks 2021 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa või e-postile signe.sirel@kula.ee
Lasteaiaõpetaja abi tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Täpsem teave telefonil 6751 401 või 5886 2278
Signe Sirel
Direktor

 

 

Stuudiumi lingid:

 

 

Toidumenüü

oktoober
november

Lasteaiakoha järjekord

Üritused