Esileht


Lasteaia suvine töökorraldus

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul ning § 19 lõike 2 alusel otsustab lasteasutuse lahtioleku aja valla- või linnavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust. 

Lasteaedade hoolekogud viisid rühmades läbi küsitluse, kus lapsevanematelt paluti tagasisidet lasteaiakoha vajaduse kohta juulikuus. Lasteaia lahtioleku vajadus oli asutuste ja rühmade lõikes erinev, kuid enamik vastanuist vajavad kohta pigem juulikuu esimeses pooles. Lasteaia suvise töökorralduse juures peab arvestama ka lasteaia juhtkonna, kui tööandja vajadust tagada eelarveliste ressursside mõistlik kasutus, vajadus tagada oma töötajate suvepuhkused ning TLS § 68 lg 5 tuleneva kohustuse puhata vähemalt 14 järjestikusel päeval. Lasteaedade hinnangul on oluline, et ka lapsed saaksid lasteaiast suvel puhata.

Kose Vallavalitsus korraldus:
1. Lubada kollektiivpuhkusele Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ajavahemikul 15.07.2024-31.07.2024 
2. Kollektiivpuhkuse perioodi eest lasteaia kohatasu ei arvestata.
3. Lasteaedadel korraldada vanematele teavitustöö lähtudes järgmistest põhimõtetest:
3.1 Perioodil 03.06-30.06.2024 ja 01.08-31.08.2024 on lasteaias käivatest lastest moodustatud koondrühmad.
3.2 Lasteaia töö paremaks planeerimiseks teavitab lapsevanem lasteaeda enne suveperioodi algust, millal laps suvel lasteaias käib.
3.3 Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade töötajad, kes vahetuvad graafiku alusel. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma töötajad.

Lisaküsimuste tekkides pöörduda lasteaed-kooli direktori või õppejuhi poole.

Lasteaed liitus ELIIS-süsteemiga

Alates 1. jaanuarist 2024 läheb lasteaia osas Stuudiumilt üle Eliisi keskkonda. See tähendab, et Stuudium sulgub lasteaia töötajate ning vanemate jaoks 1. jaanuaril 2024. Andmed kaotsi ei lähe, kuid need jäävad kättesaadavaks ainult administraatori õigustega inimesele. 

Muutuse peamine ja olulisim põhjus on see, et Eliis toetab lasteaiaõpetajate tööd märkimisväärselt paremini kui kooliõpetajatele loodud süsteem Stuudium.
Palun kõikidel lapsevanematel ja töötajatel teha endale esimesel võimalusel Eliisi konto.

Eliisi kontot saab teha kahte moodi:
1. Laadides telefoni alla Eliisi app.
2. Sisenedes veebibrauseri kaudu eliis.eu lehele.

Lapsevanemad, kes registreerivad end kasutajaks, esitavad lasteaiale taotluse. Lasteaed kinnitab taotluse ja seob süsteemis lapsevanema oma lapsega. Seejärel ongi vanemale lapse andmed, päevakirjeldused jms Eliisis nähtavad. Laste kohalkäimise märkimine jätkub Eliisis samamoodi nagu see oli Stuudiumis- hiljemalt sama päeva hommikuks kella 7.00-ks. Seda palume vanematel endiselt hoolega järgida ning täita.

Palun juba ette vabandust ebamugavuse ja segaduse pärast, mida võib tuua ühelt süsteemilt teisele üleminek. Kui lapsevanematele võib tunduda see üleminek ootamatu ja äkiline, siis õpetajate jaoks mitte. Õpetajatega oleme seda arutanud mitmetel koosolekutel ning otsus on olnud ühine. Aega võtsid läbirääkimised Kose Vallavalitsuse, Stuudiumi ning Eliisiga. Alles eile saime kõikide osapooltega kokkulepped sõlmitud. Eliis soovitas võimalusel üle minna kalendri aasta algusest ehk 1. jaanuarist 2024, millest me ka lähtusime.

Teadvustame, et uue keskkonnaga ümber harjumine nii töötajatel kui lapsevanematel võib esialgu tekitada ebamugavust. Eesmärk on siiski muuta õpetajate töö planeerimine ja dokumenteerimine tõhusamaks ning seetõttu palun kõikidelt mõistvat suhtumist ning kannatlikkust. Nii juhtkond kui Eliisi tugi on igakülgselt toeks, et üleminek oleks võimalikult sujuv.

Lugupidamisega
Maia Alumaa
Direktor

Advendiaja alguse tähistamine

Möödunud reedel, 1. detsembril, tähistasime koos lasteaia-koolipere ja Kose koguduse õpetaja Kerstin Kase jutustuse saatel advendiaja algust. 

Rahulikku jõuluootust!♥