Esileht


Koolinoorte laulupidu “Püha on maa”

Hea meel on teatada, et meie mudilaskoor pääses sel suvel toimuvale koolinoorte laulupeole “Püha on maa”.
Ettevalmistused on kestnud pikalt ja tööd on tehtud palju. Seda suurem on rõõm ja ootus.
Aitäh kõigile lauljatele, aitäh koorijuht Kailile.
Kohtumiseni laulupeol!

Signe Sirel
Direktor

Palume lasteaiakohta taotlevatel lapsevanematel oma kontaktandmed üle kontrollida

Seoses lasteaedade 2023. aasta sügise rühmade komplekteermise algusega palub Kose vallavalitsus kohataotluse esitanud lapsevanematel kontrollida haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO üle oma kontaktandmed (kehtiv e-posti aadress, telefon).

Kontaktandmete kontrollimine on vajalik eelkõige seetõttu, et vaba lasteaiakoha pakkumine saadetakse ARNOst lapsevanemale e-posti teel. Pakutud koht tuleb kinnitada või sellest loobuda 14 päeva jooksul – mõlemaid toiminguid teeb vanem ARNO keskkonnas. Kui vanem soovib senist lasteaiaeelistust või lasteaeda tuleku aega muuta, siis ka neid toiminguid saab teha läbi ARNO süsteemi.

Kui vanem pole pakutud lasteaiakohta ARNO süsteemis pärast pakkumise saamist 14 päeva jooksul kinnitanud, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks ning kohta pakutakse järjekorras järgmisele.
ARNO süsteemis algab lasteaiarühmade komplekteerimine ehk vanematele kohapakkumiste tegemine aprilli keskel, protsess kestab 15. augustini.
Lasteasutusse koha saamise aluseks on kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

Valla neljal lasteaial, Kose Lasteaed PäevaLill (Kose maja, Habaja maja, Ravila maja), Oru Lasteaed Mesimumm, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Ardu Kool, on ühtseks teeninduspiirkonnaks Kose vald.
Kose valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest juhul, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Kose vald. Teiste omavalitsuste elanike registris olevaid lapsi võetakse Kose valla lasteaedadesse üksnes siis, kui lasteaedades on vabu kohti.
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Kose Vallavalitsuse 19. juuli 202 määrus nr 3 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
Lasteaiakoha taotlemine – Lasteaiakoha taotlemine – Kose Vallavalitsus (kosevald.ee)

Lisainfo saamiseks ja küsimuste tekkimisel pöörduda hariduse ja kultuuri ala abivallavanema Kadri Tiis poole (telefon 6339307, kadri.tiis@kosevald.ee)

Heade soovidega

Kadri Tiis
abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Kose Vallavalitsus
6339307
Kadri.tiis@kosevald.ee

 

Põhimääruse muutmine

Kose Vallavolikogu 30.03.2023 määrus nr 140 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimääruse muutmine:
Muuta Kose Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 104 „Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus“ § 8 lõiget 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(2) Koolina on kool üldhariduskool, mis võimaldab õppe läbiviimist I kooliastmes (1.-3. klass).“
Põhimääruse muutmine

Signe Sirel
Direktor

Õppevahendite nimekiri I klassi õpilasele ja avaldus I klassi

2023/2024 I klassi õpilase õppevahendite nimekiri
I klassi avaldusi ootame 11. aprilliks 2023 e-postile signe.sirel@kula.ee  Koolivalmiduskaarti ei ole vaja esitada, kui laps on käinud Kose-Uuemõisa lasteaias. Avalduse vormi leiate koduleheküljelt dokumendid – kooli dokumendid – avaldus kooli (palun laadige ja salvestage dokument oma arvutisse).
Küsimuste korral palun võtke ühendust signe.sirel@kula.ee või 58862278.