Esileht


Õppeaasta algus koolis

Kooliaasta aktus
1.-4. klasside aktus toimub 1. septembril kell 9.00 Kose-Uuemõisa Külakeskuses. Peale aktust suunduvad kõik klassid rongkäiguga koolimajja klassijuhatajatundi.
Vanemad, kes tulevad aktusele peavad olema valmis ette näitama ühte kolmest tõendist (vaktsineerimine, läbipõdemine, negatiivne test).
Hoolime, et saaksime õppetööd viia läbi võimalikult tavapärastes tingimustes.
Ilusat kooliaasta algust!

Esimesse klassi astumine – tervisetõendi väljastamine

Head lapsevanemad!

Haridus- ja Teadusministeeriumi 9.08.2010 määruse „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021026?leiaKehti ) § 3 punkt 3 sätestab, et kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi , millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane /eestkostja.
Seega ei ole vaja koolile tervisetõendit esitada, küll peab aga laps enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures.

Signe Sirel
Direktor

Tervisetõendi väljastamisest

Lasteaiast

Head lapsevanemad!

Augustis on avatud kaks valverühma. Osad õpetajad on veel puhkusel ning tööl on ka asendustöötajad. Lapsed jaotatakse valverühmade vahel võrdselt. Töötajad töötavad graafiku alusel.
Ühtlasi teavitan, et esialgselt oli uue rühma mooduli paigaldamine planeeritud juulikuuse, kuid kahjuks on see lükkunud augustisse. Praeguse seisuga käib ehitusprojekti kooskõlastamine erinevate ametitega (Terviseamet, Päästeamet jmt). Ehitaja on küll lubanud, et saame septembris avada uue rühma, kuid täpne teave selle kohta praegu puudub. Sellest tulenevalt toimuvad augustis territooriumil kaevetööd, puude mahavõtmine, jmt. 
Uusi lapsi saame lubada lasteaeda siiski alles septembris. Küll aga võivad uute laste vanemad koos lastega augusti teises pooles teha tutvust lasteaia mänguväljakutega ajal, mil lasteaia lapsed on õues. Kindlasti tutvustage ennast ka õpetajatele. Rühmade nimekirjad avaldan augustikuu teises pooles. 
Kui tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust kodulehel olevate kontaktide kaudu. Kui midagi täpsustub mooduli paigaldamise osas, siis teavitan teid sellest esimesel võimalusel. 

Ilusat suve jätku soovides

Signe Sirel
Direktor

Lasteaia-kooliaasta lõpetamine

Lasteaia lõpuaktus 28. mail kell 17.00 lasteaia-kooli õuealal.
1.-3. klassi aktus 11. juunil kell 9.00 lasteaia-kooli õuealal.
4. klassi lõpuaktus 11. juunil kell 17.00 lasteaia-kooli õuealal.
Ilusat suve!

 

 

Stuudiumi lingid:

 

 

Toidumenüü

detsember
november

Lasteaiakoha järjekord

Üritused