Hoolekogu koosolek toimub 21.11.2018 algusega kell 18.30 lasteaia-kooli saalis. Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
  2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine.
  3. Laste arv rühmades.
  4. Rahuloluküsitluste tagasiside 2018.
  5. Riskianalüüsi tulemused.
  6. Varia (rühmade moodustamisest 2019/2020 õppeaastal, I klass 2019/2020 õppeaastal, suvisele koolivaheajale minemisest jmt).