Hea lasteaia-koolipere!

Meie kõigi sooviks on, et saaksime õppe- ja kasvatustööd läbi viia kontaktselt ja võimalikult tavapärastest tingimustes.
OLULISED ENNETUSMEETMED
Lapsevanematel, kes sisenevad lasteaeda-koolimajja, kanda maski.
Sissekäikude juurde on paigaldatud desinfitseerimisvahendid, õpilastel ja täiskasvanutel desinfitseerida majja sisenemisel käed. Oluline on regulaarne kätepesu.
Lasteaias anda laps rühmaõpetajale üle ja lahkuda ise majast. Harjutamisperioodil täpsustage rühmaõpetajaga rühmas viibimist. Koolimajas saata laps väravani või välisukseni. Palun vältida kogunemisi (v.a. lastevanemate koosolekud).
Vaktsineerimata lasteaia-koolitöötajatel on soovitav kanda maski.
Haigustunnustega jääda koju. Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
Ruumides toimub regulaarselt märgpuhastus, tuulutamine ja pindade desinfitseerimine.
Koduste mänguasjade kaasavõtmine ei ole lubatud. Lapsele võib kaasa anda vaid ühe kaisulooma, mida ta kasutab uneajal.
Lasteaia-kooli territoorium on kasutamiseks ainult lasteaia-kooli lastele, õpilastele, töötajatele ja huviringide juhendajatele.

ÕPPE- ja KASVATUSTÖÖS OSALEMINE
Õppe- ja kasvatustööd viiakse läbi üldjuhul rühma- ja klassipõhiselt. Võimalusel viiakse õppe- ja kasvatustööd läbi õues. Vajadusel kasutatakse hajutamist.
Mistahes haigussümptomitega õpilane peab jääma koolist koju. Haigele õpilasele on võimaldatud osaleda distantsõppes. Kokkuleppel lapsevanematega võib õpetaja kasutada üksikuid distantsõppepäevi, et õpilastel oleks valmidus ja oskused vajadusel distantsõppes osalemiseks.
Mistahes haigussümptomitega laps peab jääma lasteaiast koju.

KIIRTESTIMINE
Täielikult vaktsineerimata töötajad peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti. Tegemist on ninaneelu testidega. Testi ei pea tegema töötaja, kes esitab tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul, mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi.

KARANTIIN
Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haige lähikontaktsega karantiini jääma:
1. septembrist kehtib üldhariduskoolides lihtsustatud karantiinikord. Lihtsustatud kord kehtib ainult haridusasutuses aset leidnud lähikontakti korral. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või üldhariduskoolis, ei pea haigustunnusteta lapsed ja kuni 12-aastased õpilased jääma karantiini ega end ka testima. Haigussümptomite puhul tuleb igal juhul jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.
Küll aga ei tohi lähikontaktsed osaleda teistes tegevustes – käia huviringis vmt.

VAIMNE TERVIS JA NÕUANDETELEFON
Koroonaviiruse levik on mõjutanud kõigi igapäevaseid tegevusi ja elurütmi. On tähtis hoida
fookuses vaimse tervise teemasid ning märgata abivajajaid, sh ka iseenda vajadusi.
Oluline on lasteaia-kooli ja kodu koostöö, märkamine ja sekkumine.
1. septembrist tegutseb koolipsühholoogide nõuandeliin kõigile laste ja noortega töötavatele inimestele, lapsevanematele, õppijatele ja lastele. NÕUANDELIINI TELEFON ON 1226 (eesti k) esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning 1227 (vene keeles) teisipäeviti kl 16–20.
Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed, noored ja lapsevanemad ning see töötab ööpäev läbi. Lasteabi pakub võimalust suhelda ka veebikeskkonnas.

Täpsemalt https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

Ametlikuks suhtluskanaliks lasteaia-kooli ja kodu vahel on Stuudium.

Heade soovidega

Signe Sirel
Direktor