Alates esmaspäevast, 16. märtsist on lasteaed-kool suletud. Kuna Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis tegutseb nii lasteaed kui kool ühes majas, siis on 16. märtsist suletud nii kooli kui ka lasteaia osa. Kool on sellel ajal distantsõppel – täpsem teave  Stuudiumis.
Eriolukorra väljakuulutamine Eesti vabariigi haldusterritooriumil  https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001

Kui Teil on vaja lasteaed-koolile esitada avaldusi või muid dokumente, siis palun saata need digitaalselt allkirjastatuna e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave signe.sirel@kula.ee või 5886 2278.