Väärtustad õppimist, individuaalsust, koostööd, turvalisust, oled uuendustele avatud, Sulle läheb korda keskkond milles toimetad…
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ootab oma meeskonda
lasteaiaõpetajat
ja
abiõpetajat
Kandidaatidelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, otsustus- ja algatusvõimet, tahet töötada lastega, ametikohale seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust õppe- ja kasvatustöös, iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel, enesetäiendamise võimalust.
Kandidaadil esitada:
*CV ja motiveeritud avaldus
*Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Dokumendid saata 14. detsembriks 2022 e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 5886 2278
Signe Sirel
Direktor