Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale
Peamised ülesanded:

*Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja korraldamine
*Õppekavade arendamine ja kaasajastamine
*Õppe- ja kasvatustööalane tagasiside ja analüüs

Ootused kandidaadile:
Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsid

Lasteaed-kool pakub:
*Huvitavat ja vastutusrikast tööd
*Eneseteostusvõimalust õppe- ja kasvatustöö arendustegevuses
*Iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel
*Enesetäiendamise võimalust

Kandidaadil esitada:
*CV
*motiveeritud avaldus;
*kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid saata 14. detsembriks 2021 e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 5886 2278
Tööle asumise aeg 3. jaanuarist 2022.