Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma kollektiivi
lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta)
assistente (3,0 ametikohta)

Kandidaatidelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, otsustus- ja algatusvõimet, tahet töötada lastega, ametikohale seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.
Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust õppe- ja kasvatustöös, iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel, enesetäiendamise võimalust.

Kandidaadil esitada:
*CV ja motiveeritud avaldus;
*Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumine augustis 2023.

Dokumendid saata 9. juuniks 2023 e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 5886 2278.