Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kasutab alates 2019/2020 õppeaastast e-päevikuna Stuudiumit. Kooli Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt https://koseuuemoisa.ope.ee
Lasteaia Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt  https://koseuuemoisalasteaed.ope.ee
Küsimuste korral palun pöörduda õppealajuhataja Sirje Lepiku poole kula@kose.ee