Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool vajab lasteaiaõpetaja abi (1,0 ametikohta) ja abiõpetajat (0,5 ametikohta).
Kandidaatidelt ootame tahet töötada lastega, suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohusetunnet, otsustus- ja algatusvõimet.

Lasteaiaõpetaja abi peamisteks tööülesanneteks on rühmaruumide puhtuse ja korrashoiu tagamine, laste toitlustamine, lasteaiaõpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel.
Abiõpetaja ülesandeks on töötada lasteaiaõpetaja juhendamisel (erivajadusega) lapsega nii õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel kui ka individuaalselt, abistada õpetajat, olla lapsele ja õpetajale õppe-kasvatustöös toeks.

Avaldus ja CV palun saata 8. oktoobriks 2021 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa või e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 6751 40 või 5886 2278
Lasteaiaõpetaja abi ja õpetaja abi tööle asumine nii ruttu kui võimalik.
Signe Sirel
Direktor