Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajaid (2 ametikohta), õpetaja abi (1 ametikoht) ja eripedagoog-logopeedi (osaline tööaeg). Avame septembris uue rühma ning vajame lisajõude.
Kandidaatidelt ootame tahet töötada lastega, suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohusetunnet, otsustus- ja algatusvõimet, lasteaiaõpetaja ja eripedagoog-logopeedi ametikohale seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 9. juuniks 2021 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa või e-postile signe.sirel@kula.ee
Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abi tööle asumise aeg 25. augustist 2021.
Eripedagoog-logopeedi tööle asumine 1. septembrist 2021.
Täpsem teave telefonil 6751 40 või 5886 2278
Signe Sirel
Direktor