Ajalugu


Kasvab kuusk ja mänd ja haab,
iga puu kord suureks saab.

29. oktoobril 1962. aastal avas uksed Kose EPT Lastepäevakodu Kose-Uuemõisas Tiigi tänaval. Tegutseti majas, mis algselt oli ehitatud masina-traktorijaama tööliste ühiselamuks, kuid vajadus lasteaia järele tingis maja ümberehitamise. Lasteaias tegutses üks sõimerühm ning üks lasteaiarühm. Töötajate hoole all oli 45 last.
10. märtsil 1986. aastal avas pidulikult uksed uus lasteaed Pargi tänaval. Lasteaias tegutses kolm rühma.
1. septembril 1986. aastal avati samas majas ka kahe esimese klassiga kool. Üks 6. aastastele lastele ning teine 7. aastastele lastele. Klassijuhatajateks olid Sirje Lepik ja Signe Münter. Asutuse nimeks sai Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool.
Vahepealsetel aastatel on kool olnud 6-klassiline ja 5-klassiline. Vastavalt klassikomplektide vähendamisele on suurendatud lasteaiarühmade arvu.
1. detsembrist 2010 on asutuse nimeks Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, kus oli neli klassi ning neli lasteaiarühma. Alates 1. septembrist 2023 on meie asutuses kolm klassi ja kuus lasteaiarühma.

Juhatajad:
Ellen Kukk 1962-1963
Taimi Pulma 1963-1969
Tamaara Aava 1969-1983
Pille Rask 1985-1988
Asja Kask 1988-2006
Signe Sirel 2006-2023
Maia Alumaa 2023-