Tugiteenused


Tugiteenuseid pakuvad eripedagoog-logopeed ja pikapäevarühma kasvatajad.

Eripedagoog-logopeed Veronika Raide on meie majas reedeti. Eripedagoog-logopeediga saab ühendust kula@kose.ee
Peale tunde on I ja II klassi õpilastel võimalus viibida pikapäevarühmas.
Pikapäevarühma töö eesmärgiks on:

  • pakkuda võimalust viibida peale tunde kasvataja järelevalve all;
  • aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;
  • suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmisel;
  • kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;
  • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-16.00. Huviringis, kursustel või trennis osalevad lapsed juhendatakse pikapäevarühma kasvataja poolt õigeks ajaks vastavasse tundi.
Pikapäevarühma kasvatajateks on Marge Paris, Piret Jaagu ja Signe Münter.
Pikapäevarühma toimumiskoht on kooli poolel II korrusel.
Pikapäevarühma õpilasi toitlustatakse kell 15.00.
Pikapäevarühmas osalevate õpilaste õhtuoote maksumus on 0,60.- eurot, mille eest maksab lapsevanem.
Pikapäevarühma registreerimine toimub Stuudiumis. Pikapäevarühmast välja arvamine toimub lapsevanema avalduse alusel.