Tugiteenused


Tugiteenuseid pakuvad eripedagoog-logopeed, kooliõde ja juhtumikorraldaja.

Eripedagoog-logopeed lasteaias on Veronika Raide, majas esmaspäeviti. Eripedagoog-logopeediga saab ühendust veronika.raide@kula.ee

Eripedagoog-logopeed koolis on Kadrin Põldma, majas esmaspäevast kolmapäevani. Ühendust saab võtta kadrin.poldma@kula.ee

Koolitervishoiu teenust koolis osutab TNP Konsultatsioonid OÜ, kontakt tnp.konsultatsioonid@gmail.com
Koolitervishoiu olulisemad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise jälgimine ja esmaabi osutamine.
Kooliõe peamised tööd on tervisekasvatuse läbiviimine, uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine, vaktsineerimine, regulaarsete (I, III klass) tervisekontrollide läbiviimine, koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine, esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral, õpilaste, lastevanemate ja kooli personali nõustamine tervise küsimustes.

Juhtumikorraldaja Kose vallas on Katrin Evestus (+372 5373 0082, katrin.evestus@kose.edu.ee). Juhtumikorraldaja teeb koostööd haridusasutustega, et leida tugiteenuseid ebasoodsates oludes olevatele lastele ja peredele. Juhtumikorraldajaga saab ühendust võtta ka lapsevanem ülal toodud kontaktidel. Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks” kirjeldusega on võimalik tutvuda Kose valla kodulehe projektide lehel: www.kosevald.ee/projektid

Tervisekontroll
Vastavalt koolitervishoiu tegevusjuhendile viib tervisekontrolli lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde 1. ja 3. klassis. 
Hambaarstil hambahaigusi ennetava kontrolli eest vastutavad vanemad. Hambaarsti kontrolli koolis läbi ei viida.

Vajalikud dokumendid
Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanemale 

Loe lisaks:
Koolitervishoiust – https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis
Lapsevanemlusest – https://tarkvanem.ee/
Logopeediakliinik – https://www.logopeed.ee/et/
Vaimsest tervisest – https://peaasi.ee/
Vaktsineerimisest – www.vaktsineeri.ee
Nakkushaigustest – www.terviseamet.ee
Sügelised – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/sugelised
Peatäitõbi – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/peataitobi