Lasteaed


Lasteaiakoha taotlemine käib läbi  haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO https://www.kosevald.ee/  mis võimaldab nii oma lastega seotud taotlusi vaadata ja muuta ning lapsevanemale saadetud kohapakkumusi kas kinnitada või tagasi lükata. ARNO kaudu saab esitada ka taotluse lasteaiakoha lõpetamise kohta. 

Lasteaed on avatud kella 7.00-19.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00-ni (Töölepingu seadus § 53).
Lasteaed võimaldab päevahoidu pooleteise kuni seitsmeaastastele lastele. Lasteaias töötab kuus rühma.

Hommikusöök kell 8.30-9.00. Et mitte katkestada teiste laste õppetegevusi, soovitame kohal olla hiljemalt õppetegevuste alguseks, kella 9.10-ks. Hilisem lasteaeda tulek leppige kokku rühmaõpetajaga.

Riietus – laps vajab vastavalt ilmale piisavalt riideid kogu päevaks. Parim riie õues mängimiseks on see, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Arvestage riiete valikul lapse mugavusega (kergesti selgapandav, lihtsate kinnitustega jne).

Haigused – lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses…).
Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaias
EPS lasteaedadele-millal jätta laps lasteaiast koju
Lapse terviseseisundi hindamine-õiguskantsleri seisukoht_2020pdf

Lastevanemate tasu koosneb osalustasust ning toidurahast. Arve saadetakse lapsevanema poolt antud e-posti aadressile. Osalustasu ning toiduraha tasuda iga kuu 20ks kuupäevaks Kose Vallavalitsuse arvelduskontole EE872200001120132608 (arveldamine toimub tagantjärele).
Võimalus on sõlmida ka otsekorraldusleping.
Täpsem teave kodukorra kohta vt Dokumendid – Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia kodukord ja Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine….