Lasteaed


Lasteaed on avatud kella 7.00-19.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00-ni (Töölepingu seadus § 53).
Lasteaed võimaldab päevahoidu pooleteise kuni seitsmeaastastele lastele. Lasteaias töötab viis rühma, mis on komplekteeritud vanuse järgi.

Hommikusöök kell 8.30-9.00. Et mitte katkestada teiste laste õppetegevusi, soovitame kohal olla hiljemalt õppetegevuste alguseks, kella 9.10-ks. Hilisem lasteaeda tulek leppige kokku rühmaõpetajaga.

Riietus – laps vajab vastavalt ilmale piisavalt riideid kogu päevaks. Parim riie õues mängimiseks on see, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Arvestage riiete valikul lapse mugavusega (kergesti selgapandav, lihtsate kinnitustega jne).

Haigused – lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses…). Palun jätta laps koju, kui tal on köha, nohu, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik vmt. Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaias

Lastevanemate tasu koosneb osalustasust ning toidurahast. Teade selle kohta saadetakse vanema poolt antud e-posti aadressile. E-posti aadressi puudumisel edastab rühmaõpetaja selle vanemale. Osalustasu ning toiduraha tasuda iga kuu 20ks kuupäevaks Kose Vallavalitsuse arvelduskontole 1120132608 (arveldamine toimub tagantjärele).
Võimalus on sõlmida ka otsekorraldusleping.
Täpsem teave kodukorra kohta vt Dokumendid – Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia kodukord ja Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine….