Pikapäevarühm


I -II klassi õpilastele on peale tunde avatud pikapäevarühm.
Pikapäevarühma töö eesmärgid:

  • pakkuda õpilastele viibida peale tunde kasvataja järelevalve all kuni vanemad on tööl;
  • aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;
  • suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises;
  • kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;
  • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-16.00. Pikapäevarühma kasvataja vestleb lastega, viibib lastega õues, aitab lastel teha koduseid ülesandeid. Huviringis, kursustel või trennis osalevad lapsed juhendatakse pikapäevarühma kasvataja poolt õigeks ajaks vastavasse tundi.
Pikapäevarühma kasvatajateks on Piret Jaagu, Signe Münter ja Marge Paris.
Pikapäevarühma toimumiskoht on kooli poolel, II korrusel.
Pikapäevarühma õpilaste söömine on kell 15.00. Pikapäevarühma toidu eest maksab lapsevanem. Pikapäevarühma registreerimine toimub läbi Stuudiumi. Pikapäevarühmast välja arvamine toimub lapsevanema avalduse alusel.