Pikapäevarühm


I -II klassi õpilastele on peale tunde avatud pikapäevarühm.
Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-16.00. Pikapäevarühma kasvataja viibib lastega õues, aitab lastel teha koduseid ülesandeid. Huviringis, kursustel või trennis osalevad lapsed juhendatakse pikapäevarühma kasvataja poolt õigeks ajaks vastavasse tundi.
Pikapäevarühma kasvatajateks on Piret Jaagu, Signe Münter ja Marge Paris.
Pikapäevarühma toimumiskoht on kooli poolel, II korrusel.
Pikapäevarühma õpilaste söömine on kell 14.50. Pikapäevarühma toidu eest maksab lapsevanem. Pikapäevarühma registreerimine toimub läbi Stuudiumi. Pikapäevarühmast välja arvamine toimub lapsevanema avalduse alusel.