Projektid


Erasmus+ projekt – “Väärtuspõhine haridus – võrdsete õppimisvõimalustega roheline lasteaed-kool” on aastatel 2021-2023 toimuv rahvusvaheline projekt, mida rahastab Erasmus+ programm. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli eesmärk on olla konkurentsivõimeline ja ajaga kaasas käiv organisatsioon, mis pakub kaasaegset ja väärtuspõhist haridust, võrdseid õppimisvõimalusi igale lapsele, kujundab rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikku käitumist. Projekt sisaldab 3 õpirännet:  üks töövarjutamine ja kaks koolitust.  2022. aasta aprilli koolivaheajal oleme minemas töövarjuks Prantsusmaa kooli Masnieres ja oktoobris-novembris 2022 võõrustame partnereid ise. Meie ühine arenguvajadus on kaasava hariduse parendamine ja soovime jagada praktikaid.
Oleme registreerinud koolitusele “Sustainability in education – introducing green and eco-lifestyles”, mis toimub Horvaatias juunikuus. Teise koolituse valimisprotsess on veel käimas.

VEPA – Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata. VEPA loob klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna. VEPA arendab mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust. VEPA on lahe mäng, mis toob kooliellu rahu ja rõõmu. VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetustegevus, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku. VEPA-ga on liitunud kool ja üks lasteaia rühm. Eestvedajaks Tervise Arengu Instituut. 

KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud õppekäigud toetamaks õpilaste keskkonnateadlikkust.

Spordinädal – iga-aastane liikumisnädal septembris, mille eesmärgiks on panna inimesed liikuma, projekti eestvedajaks Eestis on Eesti Olümpiakomitee. Meie koolis on eestvedajateks õpetaja Marge Paris ja Piret Sirel, kes koostöös teiste õpetajatega korraldavad erinevaid liikumisüritusi, mis on ühtlasi tervislikud ja ka lõbusad. 

“Tean tulest” ja “Tulest targem” – Päästeameti projektid, eesmärk on anda koolieelikutele ja kolmandate klasside õpilastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest.

“Tere kevad” – igakevadine loodusprojekt, mis kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Erasmus+ projekt “Sustainable Ecology” – projektis osalesid 10 kooli kümnest riigist. Eesmärgiks kujundada laste ja õpilaste ökoloogilist maailmapilti. Seoses Inglismaa kooli töökorralduste muudatustega lõppes projekt enne tähtaega. 

Projekt “Säästev areng – igapäevaelu oluline osa.” Toimumisperiood 2014/2015 õppeaasta. Eesmärgiks on mentaalse mudeli (hoiakud, käitumine, mõtlemine, mõistmine) teadlikustamine ja muutmine, et maa ökosüsteem toimib tervikuna ja meie oleme selle osa. Paljud tegevused viiakse läbi lapsevanemate kaasabil. Lapsevanemad, olge palun valmis oma lapsi nendes ettevõtmistes aitama ja samas ise usinasti kaasalööma.

Projekt “Liiklusvanker” – vanemate kaasabil valmiski liiklusvanker, kus sees kõik tarvilik liiklustegevuste läbiviimiseks. Projekti toetas maanteeamet.

Projekt “Liikluskasvatus – igapäevaelu oluline osa” märts 2013-juuni 2013
Teekattemärgistuse rajamine ja liiklusmärkide paigaldamine lasteaia-kooli territooriumile, vigurraja elementide uuendamine ja täiendamine, liikluspäevade läbiviimine. Projekti rahastas maanteeamet ja Kose Vallavalitsus.

Projekt “Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli õuesõppevõimaluste loomine: loodusõpperada, väliõppeklass ja teadmised nende kasutamiseks” on jõudnud lõpusirgele. Projekti käigus valmistati tarbeaiakastid, kus kasvatada köögivilju ja maitsetaimi, rajati tähistatud õpperada ja ilmavaatlusjaam, koostati töölehed õpperaja juurde. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kose Vallavalitsus.