Projektid


Erasmus projekt “The Development of Performing and Creative Arts in Primary Education” Projekti aeg:  september 2019- august 2022 Lühikokkuvõte: Projekti peamised eesmärgid on arendada õpilaste teadlikkust kohalikest, rahvuslikest ja euroopalikest traditsioonidest ja kultuuridest läbi kunstide valdkonna ja lõimida see õppekava teiste valdkondadega. See on seotud nii koostöise õppekava arendamise programmi kui ka koostöise õpetajate täiendkoolituse programmiga. Kõik teemad, tegevused ja eesmärgid on omavahel põhjalikult  seotud. Eesmärk on luua uuenduslik õppekava ja õppevara, mis tuginevad olemasolevatel teadmistel ja vahenditel. Töötatakse välja töökavad, mis arvestavad õpilaste hariduslikke erivajadusi, rõhuasetusega andekusele. Õpilased osalevad planeerimises ja hindamises. Projektis osaleb 12 riiki,  koordinaator on Church Hill Middle School Suurbritanniast. 

Erasmus+ projekt “Sustainable Ecology” – projektis osalesid 10 kooli kümnest riigist. Eesmärgiks kujundada laste ja õpilaste ökoloogilist maailmapilti. Seoses Inglismaa kooli töökorralduste muudatustega lõppes projekt enne tähtaega. 

Projekt “Säästev areng – igapäevaelu oluline osa.” Toimumisperiood 2014/2015 õppeaasta. Eesmärgiks on mentaalse mudeli (hoiakud, käitumine, mõtlemine, mõistmine) teadlikustamine ja muutmine, et maa ökosüsteem toimib tervikuna ja meie oleme selle osa. Paljud tegevused viiakse läbi lapsevanemate kaasabil. Lapsevanemad, olge palun valmis oma lapsi nendes ettevõtmistes aitama ja samas ise usinasti kaasalööma.

Projekt “Liiklusvanker” – vanemate kaasabil valmiski liiklusvanker, kus sees kõik tarvilik liiklustegevuste läbiviimiseks. Projekti toetas maanteeamet.

Projekt “Liikluskasvatus – igapäevaelu oluline osa” märts 2013-juuni 2013
Teekattemärgistuse rajamine ja liiklusmärkide paigaldamine lasteaia-kooli territooriumile, vigurraja elementide uuendamine ja täiendamine, liikluspäevade läbiviimine. Projekti rahastas maanteeamet ja Kose Vallavalitsus.

Projekt “Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli õuesõppevõimaluste loomine: loodusõpperada, väliõppeklass ja teadmised nende kasutamiseks” on jõudnud lõpusirgele. Projekti käigus valmistati tarbeaiakastid, kus kasvatada köögivilju ja maitsetaimi, rajati tähistatud õpperada ja ilmavaatlusjaam, koostati töölehed õpperaja juurde. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kose Vallavalitsus.