Projektid – Comenius


Comenius projekt „Having culture as a kite, we travel European skies“
Projekti eesmärk on oma kultuuri ja rahvusvahelise kultuurielu teadustamine. Oluline on õpilasteni viia teadmine, et erinevad kultuurid ei eralda, vaid ühendavad erinevaid rahvaid.
Projekt kestab 01.08.2012 – 31.07.2014 ja selles osalevad 7 riigi koolid: Küpros, Itaalia, Kreeka, Eesti, Hispaania, Poola ja Rumeenia (umbes 1540 õpilast vanuses 6-15 ja 129 õpetajat).
Projekti rahastab Elukestva õppe programm.
Projekti jooksul viiakse läbi erinevaid tegevusi, mis tutvustavad partneritele osalejate maade rahvustoite, rahvamuusikat, -laule, -tantse ja –riideid, rahvakalendri tähtpäevi, rahvajutte. See on õppetööga tihedalt seotud, kuna enamus tegevusi viiakse läbi tundides. Kaasatakse ka lapsevanemad ja kohalik kogukond. Tegemisi saab jälgida projekti kodulehel.
Projekti lõpuks valmivad rahvustoitude retseptiraamat, CD ja DVD rahvamuusika, – laulude ja –tantsudega, kunstitööd tähtpäevade kohta ning muinasjuturaamat.
Projekti koordinaator
Sirje Lepik