Esileht


Õppejuhi ametikoht

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale
Peamised ülesanded:

*Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja korraldamine
*Õppekavade arendamine ja kaasajastamine
*Õppe- ja kasvatustööalane tagasiside ja analüüs

Ootused kandidaadile:
Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsid

Lasteaed-kool pakub:
*Huvitavat ja vastutusrikast tööd
*Eneseteostusvõimalust õppe- ja kasvatustöö arendustegevuses
*Iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel
*Enesetäiendamise võimalust

Kandidaadil esitada:
*CV
*motiveeritud avaldus;
*kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid saata 14. detsembriks 2021 e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 5886 2278
Tööle asumise aeg 3. jaanuarist 2022.

 

Pärandivaderid saavutasid konkursil I koha

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpilased on pärandivaderiteks Kose-Uuemõisa mõisa kabelile. Selle aasta kevadel kuulutas Muinsuskaitseamet välja Päranditegijate konkursi, mis kutsus noori enda ümber olevat ajalugu märkama ja seda lugude kaudu teistele tutvustama.  Praegused 4. klassi õpilased koos õpetaja Piret Jaaguga esitasid oma loo läbi regilaulu ja joonistuse. Konkursil saavutati I koht. Vaata lähemalt kogu lugu siit

Töökuulutus

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool vajab lasteaiaõpetaja abi (1,0 ametikohta) ja abiõpetajat (0,5 ametikohta).
Kandidaatidelt ootame tahet töötada lastega, suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohusetunnet, otsustus- ja algatusvõimet.

Lasteaiaõpetaja abi peamisteks tööülesanneteks on rühmaruumide puhtuse ja korrashoiu tagamine, laste toitlustamine, lasteaiaõpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel.
Abiõpetaja ülesandeks on töötada lasteaiaõpetaja juhendamisel (erivajadusega) lapsega nii õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel kui ka individuaalselt, abistada õpetajat, olla lapsele ja õpetajale õppe-kasvatustöös toeks.

Avaldus ja CV palun saata 8. oktoobriks 2021 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa või e-postile signe.sirel@kula.ee
Täpsem teave telefonil 6751 40 või 5886 2278
Lasteaiaõpetaja abi ja õpetaja abi tööle asumine nii ruttu kui võimalik.
Signe Sirel
Direktor

Stuudium

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kasutab alates 2019/2020 õppeaastast Stuudiumit. Stuudium on e-päevik, ametlik lasteaia-kooli ja koduvaheline suhtluskanal, õppematerjalide haldamise koht jmt. Täpsemalt saate vaadata Stuudiumi kohta https://stuudium.com
Stuudiumi konto loomiseks:
Klõpsa sisselogimislehel oleval nupul “Ava kasutajakonto” › “esita andmed ja taotle kontot”

Täida vorm.
Kui administraator sinu taotluse üle vaatab ja heaks kiidab, saad meiliaadressile info sisse logimise kohta.
Kooli Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt https://koseuuemoisa.ope.ee
Lasteaia Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt  https://koseuuemoisalasteaed.ope.ee
Stuudiumisse saate sisse logida ka koduleheküljel olevate logode kaudu
Küsimuste korral palun pöörduda õppealajuhataja Sirje Lepiku poole info@kula.ee

 

 

Stuudiumi lingid:

 

 

Toidumenüü

oktoober
november

Lasteaiakoha järjekord

Üritused