Esileht


Õppe-kasvatustöö koroonaviiruse leviku tingimustes

Eesmärgiks on hoida enda ja teiste tervist ning püsida kontaktõppes!
Sissekäikude juurde on paigaldatud desinfitseerimisvahendid lastevanematele ja õpilastele kasutamiseks.
Töötajatele ja vajadusel õpilastele on tagatud kaitsemaskid. Töötajatele on vajadusel tagatud kaitsevisiirid.
Ruumides toimub regulaarselt märgpuhastus, tuulutamine ja desinfitseerimine.
Lasteaeda ja kooli on lubatud tulla vaid tervel lapsel. Last saatev inimene peab olema ka ise terve.
Lapsevanem annab lapse lasteaiaõpetajale või õpetaja abile üle ja lahkub ise majast, palume majas vältida kogunemisi. Lastevanemate koosolekud on erandid, sest õpetajatel on kogunenud palju teemasid, mis vajavad kohapeal rääkimist.
Lapsevanem saadab vajadusel õpilase kooli väravani või ukseni, sealt saab laps juba ise edasi tulla.
Lasteaed-kooli territoorium, sealhulgas ka palliplats, on kasutamiseks vaid lasteaed-kooli lasteaia lastele ja õpilastele. 
Esimese poolaasta üritused toimuvad üldjuhul lapsevanemateta.
Kui õpilane haigestub, siis jääb ta koju ning kui tervis võimaldab, siis saab ta läbi Google Meet keskkonna osaleda kodust ainetundides vabakuulajana.
Kui õpetaja haigestub, siis jääb ta koju ning kui tervis võimaldab, siis viib ta tunde läbi Google Meet keskkonnas (õpilased tulevad kooli).
Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga kohe ühendust ja lapsele tuleb järele tulla.
Kui keegi lastest või töötajatest haigestub koroonaviirusesse, siis tegutsetakse vastavalt Terviseameti juhtnööridele.
Palun mitte planeerida välisreise sellel õppeaastal. Kui laps/õpilane on viibinud välismaal, siis peab ta jääma kaheks nädalaks karantiini.
Väga oluline on anda teada, kui laps/õpilane on haigestunud. Samuti on hea, kui teavitate lasteaeda-kooli, kui olete olnud kokkupuutes koroonaviirusesse haigestunuga, et teaksime vastavalt Terviseameti juhtnööridele sellele reageerida.
Õppe- ja kasvatustöös toimuvatest muudatustest ja igapäevase lasteaia-koolielu teavitame toimub läbi Stuudiumi keskkonna.

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele
Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Töötaja on kohustatud võimalikust nakatumisest teavitama tööandjat, lapsevanem annab info lapse rühmaõpetajale/klassijuhatajale.
Tulles välisreisilt, tuleb järgida sellel hetkel kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi eneseisolatsiooni osas.
Välisriigist saabunud õpilane jääb 14 päevaks distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele
Võimalikud karantiinireeglid kehtestatakse üksikjuhtudest lähtuvalt koostöös lasteaed-kooli pidaja ja Terviseametiga.
Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
– elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
– on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
– on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
– on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (rühma-klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.  

Põhireeglid: hoia distantsi, järgi hügieeni, haigena püsi kodus! Ole vastutustundlik!
Vaata lisaks www.kriis.ee
HTM ja Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel

 

 

Stuudiumi päevik

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kasutab alates 2019/2020 õppeaastast e-päevikuna Stuudiumit. Kooli Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt https://koseuuemoisa.ope.ee
Lasteaia Stuudiumisse sisenemine toimub aadressilt  https://koseuuemoisalasteaed.ope.ee
Küsimuste korral palun pöörduda õppealajuhataja Sirje Lepiku poole kula@kose.ee

 

 

 

Minu arm

Laulu- ja tantsupidu on lõppenud, kuid minu arm jääb kestma. Aitäh tantsuõpetaja Avele ja muusikaõpetaja Kailile, aitäh tantsijatele ja lauljatele, aitäh lapsevanematele ja teistele saatjatele. Suur pidu, mida me kõik nautisime, oli võimas, meeliülendav, ühendav… Aitäh teile!
Signe Sirel
Direktor 

Laulu- ja tantsupeole

Meie lauljad ja tantsijad osalevad 4.-7. juulini 2019 toimuval laulu- ja tantsupeol “Minu arm”. Aitäh juhendajatele ja lauljatele-tantsijatele, kes selle teoks tegid!
Olete oodatud kaasa laulma ja kaasa tantsima!
Signe Sirel
Direktor

Stuudiumi lingid:

 

 

Toidumenüü

september
oktoober

Lasteaiakoha järjekord

Üritused