Esileht


14. juunil on kogu meie lasteaed suletud

Head lapsevanemad

Sügisel tegime teiega pikaajalise kokkuleppe, et 14. juunil on kogu meie lasteaed suletud. Me külastame oma lasteaed-kooli personaliga Tahkuranna Lasteaed-Algkooli, kellega on meil kasulik vahetada oma kogemusi ja parimaid praktikaid. Nad on sarnase struktuuriga ja neid ümbritseb samuti mitmekesine looduslik keskkond nagu meil. Meie saame nendega jagada meie esimest õppeaastat läbi projektõppe, kuna nad soovivad sellele ise ka uuest õppeaastast üle minna. Nemad omakorda räägivad meile, kuidas nad rakendavad väärtuspõhist õpet ja oma looduslikku keskkonda õuesõppes. Hetkel on kõik meie töötajad õppepäeval osalemas ning valverühma võimalus sel päeval puudub. Palume teilt mõistvat ja toetavat suhtumist, et saaksime kasutada võimalust osaleda kogu lasteaed-kooli personaliga ühisel õppepäeval.

Väga tänulik Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli pere

Väliskülalised Reunion Island’lt

13.-17.05.2024 külastasid Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli väga erilised külalised, õpetajad Evelyne ja Doris, Reunion Island`lt, Madagaskari ja Mauritiuse lähistelt. Meie kontaktid leidsid nad eTwinningu kaudu ning avaldasid soovi tulla vaatlema meie lasteaia- ja koolisüsteemi. Nad tegelevad oma kodusaarel peaaegu sama vanade lastega (3-13.a.), kui meiegi, v.a sõimeealised lapsed. Nad soovisid näha oma silmaga, mil viisil on Eesti järjepanu saavutanud väga kõrgeid tulemusi PISA testides ja seda just alushariduse ja algklasside näitel, kus pannakse alus laste haridusteele.

Mõned nopped külaliste tagasisidest meile: „Teil on õpe nagu muusika: kord valjem ja intensiivsem, kord vaiksem ja malbem. Meile meeldis väga teie õuesõpe. Innustusime teie lõimitud õppest! Veendusime, et kõiki aineid ja valdkondi saab omavahel lõimida ja see tekitab lastel rohkem seoseid ning arusaamu. Lastele anti alati tagasisidet tehtust. Laste päev sisaldas vaba mängu, kus neile anti vabadust ja vastutust tegelemaks neile meelepärasega. Iga päev teie juures oli kui sõõm värsket õhku!“

Külalised tõid välja, et nende kodusaarel võib olla kuni 35 last ühe õpetaja kohta. Nii õpetajate tööpäev kui laste koolipäev on 6-tunnine ja kontaktõpe toimub nädalas neljal päeval: esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel. Kolmapäeval on õpetajatel enesetäiendamise päev ja lapsed käivad sel ajal huviringides ning õpivad koju antud koolitöid. Eraldi muusikaõpetajat neil ei ole ja klassiõpetajad ei oska anda muusikat sellisel tasemel nagu meil teeb muusikaõpetaja. Väljasõite neil õpilastega pole. Kooliharidus on küll tasuta, kuid sinna ei kuulu väljasõitude rahastamine ning kuna vanemad ise ka sellesse ei panusta, siis väljasõite lastega ei toimu. Ka ei ole neil selliseid sportimistingimusi, nagu meil. Koolivaheajad on Reunion saarel iga 7 nädala järel, suvevaheaeg kestab kaks kuud detsemberist jaanuarini. Uhked on nad oma kodusaare looduse üle.

Viimase päeva lõpetuseks täitsime Evelyne ühe unistustest ja viisime nad mõlemad Paunküla paisjärvele aerupaatidega sõitma. Oleme külalistele tänulikud iga koos veedetud päeva eest. Nii palju häid sõnu ja tänulikkust ei koge me just väga tihti.