Lugemine


Lasteaeda rõõmuga
Ilo kirjastuselt on sarjast “Tea ja toimeta” ilmunud (2010) kogumik “Lasteaeda rõõmuga: kohanemine” (mõned pealkirjad: 1. Lapsele mõeldes; 2. Perele mõeldes; 3. Lasteaia meeskonnale mõeldes; 4. Aita oma lapsel kohaned; 5. Lapse ettevalmistus lasteaeda tulekuks jmt)

Muutused, mis on seotud lasteaeda tulekuga, puudutavad nii perekonda kui lasteaia personali. See sündmus on kogu perele uus… Sirje Allmann.
Tõdeda oleks vaja, et pesa- ja alusharidus on fundamentaalse tähtsuse ja elukestva tähendusega. Kui laps ei saa kujuneda maast-madalast adekvaatseks, kui ta enesetunnetus ja -teadvus on kooliikka jõudmisel primitiivne või vildak, sõnavara vaene, huvi ja tahe unaruses, kuulamise-vaatamise-mõtlemise-tundmise võime kesine, kõlbeliste arusaamade süsteem kujunemata ning mõisted “peab!” ja “ei tohi!” fikseerimata, siis on laps arvatavasti pikka aega, kui mitte kogu elu hädas, ja hädas on ka vanemad ning õpetajad… Ülo Vooglaid.

Laps tuleb lasteaeda
Iga laps kohaneb lasteaiaga väga individuaalselt… edasi loe siit

Laps tuleb kooli
Koolilaps. Juhendmaterjal vanematele

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
Valminud on internetilehekülg aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste kohta, kust õpetajad ja lapsevanemad saavad esmast infot hüperaktiivsusest ning kasvatusvõtetest hüperaktiivsete laste kasvatamisel. Lehekülje aadress www.ath.ee

Eesti Autismiühingu kodulehekülje leiad aadressilt www.autismeesti.ee

Kasulikku informatsiooni ja lugemist leiab haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljelt www.hm.ee (Avaleht-Lapsevanemale).