Toitlustamine


Õpilaste koolilõuna kaetakse riigi eelarvest eraldatud toetuse eest (koolilõuna toetus). Kooli söögivahetund on kell 10.50-11.08. Söömine toimub kooli sööklas.

Pikapäevarühma lastele on kell 15.00 võimaldatud kerge eine (oode).
Pikapäevarühma toitlustamine on tasuline, mille eest tasub lapsevanem. Pikapäevarühma ühe toidukorra maksumus on 0,60 eurot. Toiduraha saab maksta ülekandega Kose Vallavalitsuse arvelduskontole EE872200001120132608. Ülekandele märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, kooli nimi. Eelmise kuu toiduraha peab olema makstud järgmise kuu 20. kuupäevaks.
Kui õpilane jääb puuduma, tuleb sellest teavitada klassijuhatajat läbi Stuudiumi keskkonna. Õpilane arvatakse pikapäevarühma toidult maha teatamisest järgmisel päeval.

Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumus on 1,50 eurot (kolm toidukorda), 1,10 eurot (kaks toidukorda vanema avalduse alusel). Toiduraha saab maksta ülekandega Kose Vallavalitsuse arvelduskontole EE872200001120132608. Ülekandele märkida lapse ees- ja perekonnanimi. Eelmise kuu toiduraha peab olema makstud järgmise kuu 20. kuupäevaks.

 

Toidumenüü

juuni
august