Missioon, visioon, väärtused, sümboolika, õppeaasta teemad


Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli

missioon

Arvestades lapse individuaalseid omadusi aitab Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kaasa õnneliku inimese kujunemisele. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on lapsele nagu teine kodu, kus väärtustatakse terveid ja lugupidavaid inimsuhteid.

visioon

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on hea arengukeskkonnaga haridusasutus, kus on loodud mitmekülgsed võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks.
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on avatud organisatsioon, mis pakub vanematele vajalikku koolitust ja toetust lapse õppe- ja kasvatusküsimustes.

põhiväärtused

  • õppimine – õppima õpetamine, huvi tekitamine, seoste loomine, teadmiste väärtustamine, isiksuse areng, töökasvatus, alus elukestvaks õppeks, mitmekesiste õppemeetodite ja -vahendite kasutamine, õpetajate ja personali professionaalsus
  • individuaalsus – lapse individuaalsuse märkamine ja sellega arvestamine, armastus, hoolivus, empaatia
  • koostöö – perekond, avatus, ausus, töökus
  • turvalisus – positiivne sisekliima, vastastikune lugupidav ja hooliv suhtumine, vaimne ja füüsiline heaolu, hea tervis
  • keskkonnateadlikkus – looduse hoidmine ja tundmine, oskus hoida ja väärtustada loodust, oskus seda otstarbekalt kasutada

sümboolika

  • lipp
  • logo
  • koolimüts

õppeaasta teemad

Võttes arvesse meie missiooni ja põhiväärtusi ning meid üldisemas plaanis ümbritsevaid aktuaalseid sündmusi, valime igal õppeaastal endale aasta teema, mille sisu saab täidetud meie tegemistega ning mis kajastub meie õppe- ja kasvatustegevustes läbi õppeaasta.

Õppeaasta teemad läbi aastate:
2021/2022 – Kodukoht Kose-Uuemõisa
2020/2021 – jätkame teemaga Vikerkaare all loon oma tarkuseterade maailma/Loodus meie parim mängu- ja õpipaik.
2019/2020 – Vikerkaare all loon oma tarkuseterade maailma.
2018/2019 – Minu arm.
2016/2017 ja 2017/2018 Eestimaa – minu isamaa, minu emakeel, minu kodu, minu juured, minu inimesed, mina ise. Mina jään!

2015/2016 Säravad silmad ja südamest tulev tänulikkus – soe tunne nii saajale kui andjale.
2014/2015 Hoia, mida armastad.
2013/2014 Aja puudutus. Puudutuste aeg.
2012/2013 Maailmas on meie jaoks nii palju ilusat, kui meil ainult oleksid silmad, et seda näha, ja süda, et seda armastada, ja käsi, et seda üles korjata. Lucy Maud Montgomery 1874-1942.
2011/2012 Kes teeb head teistele, teeb head iseendale.
2010/2011 Meie elu Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis. Meie 25. sünnipäev.
2009/2010 Koos on hea.
2008/2009 Eesti Vabariik 90. Edgar Valter 80. Kes teeb sporti, see sööb torti.
2007/2008 Astrid Lingren 100.
2006/2007 Minu kodukoht.

Missiooni-visiooni-väärtuste maja