Missioon, visioon, väärtused, sümboolika, õppeaasta teemad


Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli

missioon

Õppiv organisatsioon, kus kõik töötajad aitavad kaasa õnneliku inimese kujundamisele ja panevad aluse elukestvaks õppeks.

visioon

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on iga lapse arenguliste vajadustega arvestav haridusasutus. Laps on õppeprotsessis aktiivne osapool, õppimine on talle huvitav ja ta tunneb sellest rõõmu. Asutuse igapäevane tegevus lähtub teadlikust sihiseadest, juhtimine on avatud ja innustav. Personal on professionaalne ja uuendustele avatud. Asutuses tegeletakse süsteemse väärtusarendusega, igapäevase töötegemise aluseks on väärtust loov mõtteviis. Tegutsetakse kogukonnakeskselt ja koostöiselt eri osapooltega.

põhiväärtused

  • teadmised ja oskused – õppima õpetamine, huvi tekitamine, seoste loomine, teadmiste väärtustamine, isiksuse areng, töökasvatus, alus elukestvaks õppeks, mitmekesiste õppemeetodite ja -vahendite kasutamine, õpetajate ja personali professionaalsus
  • individuaalsus – lapse individuaalsuse märkamine ja sellega arvestamine, armastus, hoolivus, empaatia
  • koostöö – perekond, avatus, koostöövalmidus ja koostööoskus erinevatel tasanditel
  • turvalisuspositiivne sisekliima, vastastikune lugupidav ja hooliv suhtumine, vaimne ja füüsiline heaolu, tervisedendus;
  • keskkonnateadlikkusoskus hoida ja väärtustada keskkonda, oskus seda otstarbekalt kasutada.

sümboolika

  • lipp
  • logo
  • koolimüts

õppeaasta teemad

Võttes arvesse meie missiooni ja põhiväärtusi ning meid üldisemas plaanis ümbritsevaid aktuaalseid sündmusi, valime igal õppeaastal endale aasta teema, mille sisu saab täidetud meie tegemistega ning mis kajastub meie õppe- ja kasvatustegevustes läbi õppeaasta.

Õppeaasta teemad läbi aastate:
2023/2024 – Ma teen ja ma mõistan.
2022/2023 – Parem mina, parem maailm.
2021/2022 – Kodukoht Kose-Uuemõisa.
2020/2021 – jätkame teemaga Vikerkaare all loon oma tarkuseterade maailma/Loodus meie parim mängu- ja õpipaik.
2019/2020 – Vikerkaare all loon oma tarkuseterade maailma.
2018/2019 – Minu arm.
2016/2017 ja 2017/2018 Eestimaa – minu isamaa, minu emakeel, minu kodu, minu juured, minu inimesed, mina ise. Mina jään!

2015/2016 Säravad silmad ja südamest tulev tänulikkus – soe tunne nii saajale kui andjale.
2014/2015 Hoia, mida armastad.
2013/2014 Aja puudutus. Puudutuste aeg.
2012/2013 Maailmas on meie jaoks nii palju ilusat, kui meil ainult oleksid silmad, et seda näha, ja süda, et seda armastada, ja käsi, et seda üles korjata. Lucy Maud Montgomery 1874-1942.
2011/2012 Kes teeb head teistele, teeb head iseendale.
2010/2011 Meie elu Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis. Meie 25. sünnipäev.
2009/2010 Koos on hea.
2008/2009 Eesti Vabariik 90. Edgar Valter 80. Kes teeb sporti, see sööb torti.
2007/2008 Astrid Lingren 100.
2006/2007 Minu kodukoht.

Missiooni-visiooni-väärtuste maja