Pärandivaderid saavutasid konkursil I koha

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpilased on pärandivaderiteks Kose-Uuemõisa mõisa kabelile. Selle aasta kevadel kuulutas Muinsuskaitseamet välja Päranditegijate konkursi, mis kutsus noori enda ümber olevat ajalugu märkama ja seda lugude kaudu teistele tutvustama. ...

Stuudium

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kasutab alates 2019/2020 õppeaastast Stuudiumit. Stuudium on e-päevik, ametlik lasteaia-kooli ja koduvaheline suhtluskanal, õppematerjalide haldamise koht jmt. Täpsemalt saate vaadata Stuudiumi kohta https://stuudium.com Stuudiumi konto...

Mooduli avamine ja lasteaia nimekiri alates 20. septembrist 2021

Head lapsevanemad ja õpetajad! 20. septembril avame moodulrühma ning lapsed, kes on arvatud nimekirjas moodulisse ehk Rõõmukiirte rühma, on oodatud juba sinna. Samuti liiguvad kõik teised lapsed, kes seni veel ei olnud päris oma rühmas, 20. septembril nn õigesse...

Informatsioon ja nõuded COVID-19 ennetamiseks

Hea lasteaia-koolipere! Meie kõigi sooviks on, et saaksime õppe- ja kasvatustööd läbi viia kontaktselt ja võimalikult tavapärastest tingimustes. OLULISED ENNETUSMEETMED Lapsevanematel, kes sisenevad lasteaeda-koolimajja, kanda maski. Sissekäikude juurde on paigaldatud...

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Head I klassi õppima asunud lapse vanemad Vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale toimub sellest õppeaastast  esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemine lapsevanema avalduse alusel. Taotluste esitamine toimub läbi elektroonilise iseteeninduskeskkonna...