Tasemetööd


Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
tasemetööde kohta saab lugeda haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljelt https://www.hm.ee/et/tasemetood
ja SA Innove koduleheküljelt https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/