Kooliteed alustava lapse vanemad saavad alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk niinimetud ranitsatoetust, mille suurus Kose vallas on 200 eurot.
Toetust makstakse juhul, kui mõlemad lapsevanemad on Kose valla elanikud (ei kehti üksikvanema puhul) ning vähemalt üks lapsevanem on olnud minimaalselt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.
Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel elukoha registreerimise tähtaja tingimust juhul, kui vanemad on toetuse taotlemise õiguse tekkimise hetkeks soetanud Kose valda kinnisvara ning on rahvastikuregistris registreerinud enda ja lapse elukohana Kose valla.
Samuti on toetuse saamiseks eeldus, et lapse vanematel ei ole Kose valla eest täitmata rahalisi kohustusi.
Taotlust saab esitada alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.
Kose vallas alustab 2022. aastal kooliteed enam kui 120 last, toetust saavad taotleda nii Kose valla haridusasutuses kui väljaspool valda õppima asuvate laste vanemad eeldusel, et muud toetuse maksmiseks vajalikud eeldused on täidetud.