Kose valla haridusasutustes käivitati hiljuti pilootprojekt nimega TUKI, mille eesmärk on varakult avastada ja ennetada koolist väljalangemist.
Sihtrühma valikul on lähtutud põhimõttest, et varajane probleemide märkamine ja õigeaegne sekkumine aitavad vähendada tulevikus tekkivate tõsisemate probleemide riski ning ennetada koolist väljalangemist. Meie vallas on projekti fookuses eelkõige lasteaialapsed. Suurem tähelepanu pööratakse nendele lastele, kellel võivad erinevatel põhjustel (nt kiusamine, õpiraskused, terviseseisund või kodune olukord) tekkida hiljem raskused koolikohustuse täitmisega.
Projekti raames on kavas tugevdada võrgustiku koostöö, kaasates haridusasutuste tugispetsialiste, lastekaitse- ja  sotsiaaltöötajad ning vajadusel ka politsei- ja tervishoiusüsteemi. Iga haridusasutus Kose vallas määrab ühe koordinaatori, kes on TUKI võrgustiku liige ja projekti eestvedaja oma asutuses.
Kose vallavalitsuse juhtumikorraldaja, Katrin Evestus, teeb koostööd haridusasutustega, et leida tugiteenuseid ebasoodsates oludes olevatele lastele ja peredele. Juhtumikorraldajaga saab ühendust võtta ka lapsevanem allpool toodud kontaktidel.
Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks” kirjeldusega on võimalik tutvuda Kose valla kodulehe projektide lehel: www.kosevald.ee/projektid
Katrin Evestus
Kose vald
Juhtumikorraldaja
+372 5373 0082