Uuest aastast hakkab lasteaiakoha maksumus sõltuma nii sissekirjutusest kui töötasu alammäärast

Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele hakkab 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu suurus sõltuma nii Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate sissekirjutusest.
Näiteks juhul, kui 

  • laps ja vähemalt üks tema vanem on rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanikud, moodustab lasteaiakoha maksumus 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
  • Lapse puhul, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on kohatasu 20 protsenti töötasu alammäärast.

Aastal 2023 on Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär 725 eurot ning 10 protsenti palga alammäärast teeb kohatasu maksumuseks 73 eurot kuus. Lapse kohatasu, kelle enda ja kelle vanemate elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on 145 eurot.

  • Juhul, kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50 protsenti esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.
  • Vähekindlustatud peredel on jätkuvalt võimalus taotleda sotsiaalhoolekandelise abi korra alusel toetust, toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest täielikult. Perekond, kus kasvab 3 või enam last, on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

Senise tasu muutmise tingisid asjaolud, et:

▶️    alates 2017. aastast,  mil kehtestati kohatasu 40 eurot, on arvestuslik kohamaksumus tõusnud 285 eurolt 435 euroni ehk 53%. Kohatasu ei ole sel perioodil aga tõstetud. Lisaks tuleb arvestada tõsiasjaga, et 2023. aastal tõuseb lasteaiakoha maksumus veelgi.

▶️    lapsevanema osa ehk kohatasu moodustab 2022. aastal arvestuslikust maksumusest 9%.

▶️    kavandatava kohatasu tõusu mõju eelarve tuludele on 167 tuhat eurot. Tegemist on summaga, millest õnnestub katta tõusvad majanduskulud, piisavaks õpetajate palgatõusuks paraku sellest summast enam ei jagu.

Enne eelnõu volikogusse saatmist analüüsis vallavalitsus ka teiste omavalitsuste lasteaiakoha maksumust: kui näiteks Tallinnas on see 71,25 eurot (ujulaga lasteaias 78,26 eurot) kuus, siis Rae vallas 80 eurot ja Kiili vallas 130,8 eurot ehk 20% riiklikust alampalgast. Kohila vallas on lasteaiakoha tasu 58,4 eurot. Soodsam on hetkel tasu aga näiteks Anijal (42,51 eurot) ja Kuusalus (36 eurot).

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi ei tohi kohatasu ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402122022002