Head lapsevanemad!

9. novembril tutvustas Kose Vallavalitsus lasteaiakohtade korraldamise analüüsi. Vallavalitsus ootab peale koosolekut ettepanekuid alternatiivide kohta 30. novembrini e-posti aadressile vald@kosevald.ee. Vallavalitsus analüüsib laekunud ettepanekuid ja sõnastab ühe alternatiivi, mis esitatakse Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õppenõukogule ja hoolekogule arvamuse avaldamiseks.

Samuti ootab Kose-Uuemõisa Arendamise Selts Kose valla lasteaiakohtade korraldamise alternatiividega seotud ettepanekuid hiljemalt 18. novembriks e-postidele kuarendamiseselts@gmail.com ja  ku.alevikuvanem@gmail.com, et edastada need ühiselt vallavalitsusele.

Kose valla lasteaiakohtade korraldamise alternatiivid_OK

Head kaasamõtlemist ja ettepanekute tegemist

Signe Sirel
Direktor