Eesmärgiks on hoida enda ja teiste tervist ning püsida kontaktõppes!
Sissekäikude juurde on paigaldatud desinfitseerimisvahendid lastevanematele ja õpilastele kasutamiseks.
Töötajatele ja vajadusel õpilastele on tagatud kaitsemaskid. Töötajatele on vajadusel tagatud kaitsevisiirid.
Ruumides toimub regulaarselt märgpuhastus, tuulutamine ja desinfitseerimine.
Lasteaeda ja kooli on lubatud tulla vaid tervel lapsel. Last saatev inimene peab olema ka ise terve. Majja sisenedes kanda täiskasvanutel maski. 
Lapsevanem annab lapse lasteaiaõpetajale või õpetaja abile üle ja lahkub ise majast, palume majas vältida kogunemisi. Lastevanemate koosolekud on erandid, sest õpetajatel on kogunenud palju teemasid, mis vajavad kohapeal rääkimist.
Lapsevanem saadab vajadusel õpilase kooli väravani või ukseni, sealt saab laps juba ise edasi tulla.
Lasteaed-kooli territoorium, sealhulgas ka palliplats, on kasutamiseks vaid lasteaed-kooli lasteaia lastele ja õpilastele. 
Üritused toimuvad üldjuhul lapsevanemateta.
Kui õpilane haigestub, siis jääb ta koju ning kui tervis võimaldab, siis saab ta läbi Google Meet keskkonna osaleda kodust ainetundides vabakuulajana.
Kui õpetaja haigestub, siis jääb ta koju ning kui tervis võimaldab, siis viib ta tunde läbi Google Meet keskkonnas (õpilased tulevad kooli).
Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga kohe ühendust ja lapsele tuleb järele tulla.
Kui keegi lastest või töötajatest haigestub koroonaviirusesse, siis tegutsetakse vastavalt Terviseameti juhtnööridele.
Palun mitte planeerida välisreise sellel õppeaastal. Kui laps/õpilane on viibinud välismaal, siis peab ta jääma karantiini vastavalt riigis kehtestatud korrale.
Väga oluline on anda teada, kui laps/õpilane on haigestunud. Samuti on hea, kui teavitate lasteaeda-kooli, kui olete olnud kokkupuutes koroonaviirusesse haigestunuga, et teaksime vastavalt Terviseameti juhtnööridele sellele reageerida.
Õppe- ja kasvatustöös toimuvatest muudatustest ja igapäevase lasteaia-koolielu teavitamine toimub läbi Stuudiumi keskkonna.

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele
Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma eneseisolatsiooni vastavalt kehtivale korrale. Töötaja on kohustatud võimalikust nakatumisest teavitama tööandjat, lapsevanem annab info lapse rühmaõpetajale/klassijuhatajale.
Tulles välisreisilt, tuleb järgida sellel hetkel kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi eneseisolatsiooni osas.
Välisriigist saabunud õpilane jääb distantsõppele nii mitmeks päevaks, kui kehtiv kord nõuab. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele
Võimalikud karantiinireeglid kehtestatakse üksikjuhtudest lähtuvalt koostöös lasteaed-kooli pidaja ja Terviseametiga.
Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
– elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
– on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
– on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
– on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (rühma-klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.  

Põhireeglid: hoia distantsi, järgi hügieeni, haigena püsi kodus! Ole vastutustundlik!
Vaata lisaks www.kriis.ee