Seoses lasteaedade 2023. aasta sügise rühmade komplekteermise algusega palub Kose vallavalitsus kohataotluse esitanud lapsevanematel kontrollida haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO üle oma kontaktandmed (kehtiv e-posti aadress, telefon).

Kontaktandmete kontrollimine on vajalik eelkõige seetõttu, et vaba lasteaiakoha pakkumine saadetakse ARNOst lapsevanemale e-posti teel. Pakutud koht tuleb kinnitada või sellest loobuda 14 päeva jooksul – mõlemaid toiminguid teeb vanem ARNO keskkonnas. Kui vanem soovib senist lasteaiaeelistust või lasteaeda tuleku aega muuta, siis ka neid toiminguid saab teha läbi ARNO süsteemi.

Kui vanem pole pakutud lasteaiakohta ARNO süsteemis pärast pakkumise saamist 14 päeva jooksul kinnitanud, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks ning kohta pakutakse järjekorras järgmisele.
ARNO süsteemis algab lasteaiarühmade komplekteerimine ehk vanematele kohapakkumiste tegemine aprilli keskel, protsess kestab 15. augustini.
Lasteasutusse koha saamise aluseks on kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

Valla neljal lasteaial, Kose Lasteaed PäevaLill (Kose maja, Habaja maja, Ravila maja), Oru Lasteaed Mesimumm, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Ardu Kool, on ühtseks teeninduspiirkonnaks Kose vald.
Kose valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest juhul, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Kose vald. Teiste omavalitsuste elanike registris olevaid lapsi võetakse Kose valla lasteaedadesse üksnes siis, kui lasteaedades on vabu kohti.
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Kose Vallavalitsuse 19. juuli 202 määrus nr 3 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
Lasteaiakoha taotlemine – Lasteaiakoha taotlemine – Kose Vallavalitsus (kosevald.ee)

Lisainfo saamiseks ja küsimuste tekkimisel pöörduda hariduse ja kultuuri ala abivallavanema Kadri Tiis poole (telefon 6339307, kadri.tiis@kosevald.ee)

Heade soovidega

Kadri Tiis
abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Kose Vallavalitsus
6339307
Kadri.tiis@kosevald.ee