Vallavalitsuse 21.02.2023 korraldusega nr 93 on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia töötajad kollektiivpuhkusel ajavahemikul 17.07-30.07.2023. Antud perioodil on lasteaed suletud.
Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust, kollektiivpuhkuse perioodi eest lasteaia kohatasu ei arvestata.