| | | | |
 

Esileht

3. juuni aktused
Kell 9.00 1.-3. klassi aktus
Kell 17.00 4. klassi aktus
Kohtumiseni! 

1. juuni - lahtiste uste päev
1. juunil tähistame oma asutuse 30. sünnipäeva. 
8.50 lipu heiskamine
9.00 töötoad koolis
10.00 kooli etendused
11.15 kooli etendused
12.00 tegevused õues
13.00 tegevused õues
14.00 sünnipäevatordi söömine 
Olete oodatud meie sünnipäevast osa saama!

31. mai - hüvasti, lasteaed ja tere, kool!
Kell 17.00 Päevakildude rühma lõpetamine. 

Logopeedi ametikoht
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi logopeedi ametikohale. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse), tahet töötada lastega, suhtlemis- ning meeskonnatööoskust.  Omalt poolt pakume sõbralikku koostöömeeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi, huvitavat tööd.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 27. maiks 2016 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, Kose vald 75102, Harjumaa või e-postile signe@kose.ee
Lisateave telefonil 52 23 623. 

Kollektiivpuhkus Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on alates 01.07-31.07.2016 kollektiivpuhkusel. Lasteaialapsed, kes vajavad kollektiivpuhkuse ajal lasteaiakohta võetakse vastu Oru lasteaias. Lapsevanematel teavitada Oru Lasteaeda lasteaiakoha soovist hiljemalt 18. maiks 2016. Korraldus 

Malering
Alustas malering, mis on mõeldud 6.-7. aastastele lasteaia lastele ja 1.-4. klassi õpilastele. Toimumisaeg neljapäeviti kell 14.15-15.00 2.-4. klass ja 15.15-15.45 lasteaialapsed ja 1. klassi õpilased. Juhendaja Jaan Urgas. 

 

Lasteaia kohatasu

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 

 

Kunstinäitus "Säravad silmad ja südamest tulev tänulikkus - soe tunne nii saajale kui andjale"
Meie "kunstigaleriis" on avatud selle õppeaasta teemanäitus. Olete oodatud sellest osa saama. 

 

Tere, kool 2016

Vahendite nimekirja, mida esimesse klassi astuja vajab, leiad siit
Koolimaja uksed avatakse kell 7.50, tunnid alagavad kell 8.15. Lapse haigestumisest/puudumisest on vanem kohustatud teatama puudumise esimesel päeval e-kooli või õpetaja poolt antud kontaktidele.
Vanema avalduse alusel on võimalus osaleda huviringides ning 1.-3. klassi õpilastel pikapäevarühmas.
Pikapäevarühma eine tasub lapsevanem. Pikapäevarühma eine maksumus on 0,60 eurot (Kose Vallavalitsuse 23.12.2013 korraldus nr 489).
Arvete tasumine toimub ülekandega Kose Vallavalitsuse arvelduskontole 1120132608. Arvete maksmiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping.

Uuringus osalemine
Kose-Uuemõisa lasteaed on aprillist kuni maini 2015 kaasatud Tartu Ülikooli poolt läbiviidavasse projekti "Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks". Projekti raames soovivad teadlased välja selgitada, kuidas usaldusväärselt hinnata 2.-4. aastaste laste kõnet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi. Uuringuid tulevad lasteaeda läbi viima Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna magistriõppe üliõpilased. Projekti tulemusel valmivad korrektsed ja Eesti kultuuri- ning keelekonteksti sobivad vahendid, mida edaspidi saavad laste arengu hindamisel kasutada õpetajad ja tugispetsialistid, et juba konkreetsete laste õpetamist kavandada ja/või täiendavat toetust pakkuda. 

 

Kiusamisest vaba lasteaed-kool
Meie lasteaed-kool on liitunud programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed, kiusamisest vaba kool". Vastav programm on välja töötatud organisatsiooni "Red Barnet" - päästa laps ja Taani printsessi Mary fond. Eestis on programmi maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.
Eesmärgiks on lasteaia ja algklasside laste vahel luua üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt. 
Projekti on kaasatud lapsed, õpetajad, õpetaja abid ja lapsevanemad.

 

Turvaline kool
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool osales projektis „Turvaline kool 2013“. Projekt viidi läbi Harju Maavalitsuse eestvedamisel koostöös Eesti Tervisedenduse Ühingu, Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Maanteeameti põhja regiooni, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.
Projekti eesmärkideks oli eelkõige tähtsustada turvalise kooli teemat ning välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. Muuhulgas oli see suurepärane võimalus kaardistada lasteaia-kooli riskid ja seetõttu ka hea abivahend lasteaia-kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel.
Positiivsena võib välja tuua selle, et koos personaliga kontrollküsimustikku täites, saime ülevaate sellest, mis meil juba olemas on ning mis vajab parendamist.
Sageli mõtleme turvalisuse all ainult füüsilist keskkonda, kuid väga oluline on siinkohal ka vaimne turvalisus – kuidas me üksteisega suhtleme, käitume, erimeelsusi lahendame, üksteist märkame.
Alati on hea olla teadlik meid ümbritsevast keskkonnast ning läbi teadmiste tagada laste ning iseenda turvalisus.

Ratturid, rulluisutajad
Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõites peab laps kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.  Rulluisutajal on soovitav kanda ka lisakaitsmeid. 

 

                                                                                                

 

 

 
Kose Lasteaed
Oru Lasteaed Mesimumm
Ravila Lasteaed
Kose Gümnaasium
Oru Põhikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Harju Maavalitsus
Kose Vallavalitsus
eKool
Lapsed ja pered