Esileht


Eelkool

14. jaanuarist 2019 algab Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis eelkool. Õppetöö toimub esmaspäeviti kell 15.30-16.00 ja 16.20-16.50. Koolivaheaegadel toimub õppetöö kokkuleppel õpetajaga. Eelkooli õpetajaks on Signe Münter. Viimasele kohtumisele ootame ka lapsevanemaid, mille toimumisest anname teada vahetult enne. Eelkooli eesmärgiks on:

  • anda võimalus koolikeskkonnaga tutvumiseks, kohanemiseks ja esimese koolikogemuse saamiseks
  • luua kontakt tulevase klassijuhatajaga
  • anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov kooli tulla ja koolis olla.

Lapse eelkoolis osalemise kohta palun saata teade e-postile signe@kose.ee või anda teada rühmaõpetajale 7. jaanuariks 2019 (lapse nimi, vanema kontakt). Ootame eelkooli lapsi ka väljapoolt oma lasteaeda, kes soovivad kooliteed alustada just Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis. Lisateavet saab telefonil 6751 401, e-posti kaudu signe@kose.ee
Eelkooli teade 2019

Signe Sirel
Direktor

 

Lasteaiaõpetaja konkurss ja eripedagoog-logopeedi konkurss

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ning meeskonnatöö oskust. Tööle asumine 22. jaanuarist 2019.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 7. jaanuariks 2019 aadressile Pargi 6 Kose-Uuemõisa 75102 Harjumaa või e-postile signe@kose.ee 
Info telefonil 6751 401, 52 23 623

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI ametikohale. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse), tahet töötada lastega, suhtlemis- ning meeskonnatöö oskust. Omalt poolt pakume sõbralikku koostöömeeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi, huvitavat tööd. Tööle asumise aeg 19. novembril 2018.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 12. novembriks 2018 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, Kose vald, Harjumaa või e-postile signe@kose.ee 
Täiendav teave telefonil 5223623

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub 21.11.2018 algusega kell 18.30 lasteaia-kooli saalis. Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
  2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine.
  3. Laste arv rühmades.
  4. Rahuloluküsitluste tagasiside 2018.
  5. Riskianalüüsi tulemused.
  6. Varia (rühmade moodustamisest 2019/2020 õppeaastal, I klass 2019/2020 õppeaastal, suvisele koolivaheajale minemisest jmt).

 

Toidumenüü

mai 2019

juuni 2019

 

Lasteaiakoha järjekord

Üritused