Kose Vallavalitsusel on valminud Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu “Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli tegevuse ümberkorraldamine”.
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpetajad, hoolekogu ja Kose-Uuemõisa Arendamise Selts on esitanud ettepanekud valla poolt tellitud lasteaiakohtade korraldamise alternatiividele ning lasteaed-kooli õppenõukogu ja hoolekogu on esitanud arvamuse Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli tegevuse ümberkorraldamise eelnõule. Nimetatud dokumentidega on võimalik tutvuda siin lehel:
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli tegevuse ümberkorraldamise eelnõu
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli tegevuse ümberkorraldamise seletuskiri
Pöördumine Kose Vallavalitsusele 28.11.2022
Kose-Uuemõisa Arendamise Seltsi pöördumine
Ettepanekud Kose valla lasteaiakohtade korraldamise alternatiividele
Õppenõukogu protokoll ja otsus eelnõu kohta
Hoolekogu koosoleku protokoll ja otsus eelnõu kohta

Seisuga 07.03.2023 on vallavalitsus valmistanud ette Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimääruse muutmise, mille kohaselt muudetakse kool 3-klassiliseks ning juurde luuakse üks lasteaiarühm. 
Õppenõukogu ning hoolekogu arvamusi antud eelnõule oodatakse 14.03.2023.